خانه > اخبار > اخبار محصولات و صنعت جدید

چراغ جلو پنجره مکش پنجره DN6

2022-01-24Oمحبوب ترین و نازک ترین لامپ شماDN6 در محفظه لامپ مخصوص شیشه جلو با شمع مکش نصب شده است. محفظه لامپ به راحتی نصب و جدا می شودسه قطعه مکشفنجان ها. زاویه نور گیره را می توان با توجه به نصب شما تنظیم کرد. با دوشاخه سیگار و کابل سیم سیم پیچ برای گزینه ها مناسب است.