خانه > درباره ما >کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

Trendy Solution Picture

کنترل فرآیند تولید - SMT

â SMT

âبازرسی عملیاتی خودکار

âبررسی عملکرد روشن/روشن

âبازرسی سیستم PCB

کنترل فرآیند ساخت - تولید

âخود چک اپراتور

âبازرسی مسیریابی QC

âتست پیری 2 ساعت در 12 ولت و 28 ولت

âبازرسی کالاهای تمام شده قبل از بسته بندی

Automotive Lighting Optical Design

کنترل فرآیند ساخت - تست

  • در آزمون خانه

  • محصول جدید نصب شده SimulationTest

Trendy Solution Picture

کنترل فرآیند ساخت - آزمایش

âتست طراحی نوری

âتست EMC

âتست خوردگی نمکی

âتست ضد آب

âآزمایش لرزش

âدمای پایین تست

گواهینامه