خانه > اخبار > سوالات متداول

Q. اگر مقدار ما کمتر از MOQ شما باشد، چگونه می توانم سفارش بدهم؟

2021-12-09

الف. ما ابتدا از سفارش آزمایشی کوچک برای بررسی کیفیت پشتیبانی می کنیم، لطفاً درخواست های خود را با جزئیات ارسال کنید، ما به شما کمک می کنیم سهام خود را مطابق با آن بررسی کنید و بازخورد ارسال کنید.