خانه > اخبار > اخبار محصولات و صنعت جدید

نحوه انتخاب چراغ هشدار

2022-03-02

هنگام انتخاب یکچراغ هشدارعوامل زیر باید به طور تقریبی با توجه به موقعیت های مختلف مانند قصد استفاده و محیط کار در نظر گرفته شوند.
الف: با توجه به وضعیت اطراف چراغ هشدار، تاریک یا روشن است.
ب: موردی که فاصله انتقال سیگنال طولانی است و موردی که فاصله کوتاه لازم است اما کیفیت بصری بهتر است.
ج: طول عمر اگر چه کوتاه باشد باید مقرون به صرفه باشد و حتی اگر بار قیمتی داشته باشد ولی عمر طولانی باشد.
د: محیط اطراف خشن و ارتعاش شدید و محیط اطراف نسبتاً پایدار است.
ه: یک بارچراغ هشدارمنبع آسیب دیده است، کار در حال انجام یا وضعیت ایمنی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و استفاده و تعمیر محصول آسان است.

بنابراین با توجه به محیط و موقعیت اطراف، محصولاتی که باید انتخاب شوند نیز متفاوت خواهند بود. در عین حال، راحتی و صرفه جویی در نگهداری نیز باید در نظر گرفته شود. به طور کلی، مطالب زیر در نظر گرفته می شود: قصد استفاده، محتوای سیگنال، محیط اطراف، مدل اقتصادی، تعمیر و راحتی مدیریت.