خانه > اخبار > اخبار محصولات و صنعت جدید

نور نقطه ای، نور سیلاب، نور ترکیبی در مقابل نور صحنه

2022-02-22

 

 

 

شاید اخیراً در گفتگوهای مختلف نام نورافکن، نورافکن، نور ترکیبی و نور صحنه را شنیده باشید. اما شاید شما در مورد آنها گیج شده اید. تصاویر زیر به شما کمک می کند تا وضوح بهتری در مورد پرتو نقطه ای، پرتو سیلاب، پرتو ترکیبی و پرتو صحنه داشته باشید.

 

چراغ های سیلابی چراغ هایی هستند که به دلیل تولید پرتو عریض نور مصنوعی را برای فضای وسیع فراهم می کنند.

 

SPOT نور را جمع می کند. زمانی استفاده کنید که نور طولانی و متمرکز ضروری است

 

COMBO ترکیبی از Flood و Spot است. برای چراغ های جلوی مسافت طولانی استفاده کنید.

 

SCENE بیش از سیل آرزوها را گسترش می دهد. برای مناطق نزدیک استفاده کنید.